Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας

Η εταιρεία ενίσχυσε οικονομικά το Σύλλογο Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών Αθλητών ‘Οι Λέοντες του Πειραιά’ με σκοπό τη κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του.