Cana Laboratories

Μονάδα Παραγωγής

Η Cana Laboratories είναι μια έμπειρη και αξιόπιστη φαρμακευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1928 στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιείται στην Παραγωγή ποικίλων κατηγοριών προϊόντων. Επιπλέον, η εταιρεία ανέπτυξε και κατέχει brands που προωθούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το τμήμα Παραγωγής της εταιρείας Cana Laboratories έχει ανακαινιστεί τα τελευταία 3 χρόνια, όσον αφορά τα μηχανήματα, τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τις παροχές νερού και αέρα καθώς και ένα νέο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Έχει περάσει από δύο Ελέγχους Ποιότητας το 4ο τρίμηνο του 2017 από δύο διαφορετικές πολυεθνικές εταιρείες και έχει ελεγχθεί με επιτυχία από τις τοπικές υγειονομικές αρχές (ΕΟΦ) τον Ιούλιο του 2018.

Με τη νέα και πολύ έμπειρη ομάδα διαχείρισης, έχει καθιερωθεί ως μια υψηλής ποιότητας, μικρή αλλά ευέλικτη boutique CMO με την πρόθεση να προσφέρει υπηρεσίες Παραγωγής και R&D καθώς και υπηρεσίες που απαιτούνται από εταιρείες Έρευνας και Ανάπτυξης για σκοπούς δοκιμών και επικύρωσης.

Δυνατότητες Παραγωγής

Η Cana Laboratories ως Contract Manufacturing Organization (CMO) παρέχει υποστήριξη ανάπτυξης και παραγωγής, για να σας βοηθήσει να μετατρέψετε τα Active Pharmaceutical Ingredients (API) σε Final Dosage Forms (FDF).

Παραγωγή (GMP)

Η παραγωγή με GMP (Good Manufacturing Practice) αναφέρεται σε ένα σετ προτύπων και κανονισμών που διέπουν την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Το σύστημα GMP εξασφαλίζει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα παράγονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Τα Εργαστήρια Cana ακολουθούν τις αρχές GMP στη διαδικασία της κατασκευής φαρμακευτικών προϊόντων.

 • Δισκία: απλά δισκία, μασώμενα
 • Κάψουλες: σκληρές κάψουλες ζελατίνης
 • Υγρά πόσιμα: σιρόπια, εναιωρήματα, ξηρή σκόνη για σιρόπι
 • Παρασκευάσματα για εξωτερική χρήση: κρέμες, τζελ, αλοιφές
 • Υγρά εξωτερικής χρήσης: διαλύματα
 • Υγρά σκευάσματα εσωτερικής χρήσης: ρινικά σπρέι

Συσκευασία (GMP)

 • Μηχανή συσκευασίας blister για alu-PVC/aclar, alu-PVC/PVDC
 • Γέμισμα μπουκαλιών: γυάλινα ή HDPE μπουκάλια
 • Γέμισμα σωληνάριων: πλαστικά σωληνάρια, σωληνάρια αλουμινίου

Υποστήριξη Τελικού Φαρμακευτικού Προϊόντος

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων Προϊόντος/Διαδικασίας
 • Συσκευασία & Επισήμανση
 • Αποθήκευση & Διανομή
 • Δοκιμή παρτίδας κυκλοφορίας (Πιστοποιητικό Ανάλυσης)
 • Δοκιμή Σταθερότητας
 • Αποδέσμευση από Ειδικευμένο Πρόσωπο (QP) (Πιστοποιητικό συμμόρφωσης)

Ανάπτυξη & Επικύρωση

 • Ανάπτυξη σκευασμάτων
 • Ανάπτυξη Διαδικασιών, Επικύρωση & Μεταφορά Τεχνολογιών
 • Ανάπτυξη Αναλυτικής Μεθόδου, Επικύρωση & Μεταφορά
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Ρυθμιστικές υποθέσεις
 • Προφίλ προσμίξεων και μελέτες Σταθερότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του ICH

Πρόσθετες υπηρεσίες της Cana Laboratories

Ρυθμιστικά Θέματα & Ιατρικές Υπηρεσίες:

 • Το Τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων διαχειρίζεται τη σχέση μας με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις νέων προϊόντων, της ανανέωσης αδειών και εμπορικών σημάτων φαρμάκων, της αναφοράς θεμάτων που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και της διαχείρισης τυχόν άλλων θεμάτων ενδιαφέροντος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.
 • Οι βασικές προτεραιότητες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών είναι η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών στους επαγγελματίες υγείας και στο κοινό κατά περίπτωση, καθώς και η εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού της εταιρείας, ιδιαίτερα στους τομείς του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.
 • Κλινικές δοκιμές: Έχουμε εμπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ και IV.

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανακαινιστεί πλήρως και αποτελείται από δύο εργαστήρια – Χημικής Ανάλυσης & Δοκιμών και Μικροβιολογίας. Νέος εξοπλισμός προστίθεται τακτικά για να διατηρείται ενήμερη η σειρά των μεθόδων ανάλυσης.

Το τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • την διενέργεια δειγματοληψιών, επιθεωρήσεων και χημικών αναλύσεων για κάθε παρτίδα πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν
 • την διενέργεια ελέγχων κατά την παραγωγή και τη συσκευασία
 • την διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου σε ένα τελικό προϊόν, τα υλικά συσκευασίας, το νερό που χρησιμοποιείται και τον αέρα του περιβάλλοντος
 • την τεκμηρίωση όλων των εργασιών του και την τήρηση αρχείων.

Η δυναμική αλλαγή σταδίου από Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου σε Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας περιστρέφεται κυρίως γύρω από την τήρηση των οδηγιών Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής, με στόχο ασφαλή και συμβατά τελικά προϊόντα.