Φαρμακοεπαγρύπνηση

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Ασθενείς

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στον ιατρό σας , ή στο φαρμακοποιό ή σε άλλο επαγγελματία του τομέα υγείας, ή απευθείας στον Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284 GR-15562 Xoλαργός Αθήνα
Τηλ: + 30 2132040380 / + 30 2132040337 Φαξ : + 30 2106549585

Επαγγελματίες Υγείας

H αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284 GR-15562 Xoλαργός Αθήνα

Τηλ: + 30 2132040380 / + 30 2132040337 Φαξ: + 30 2106549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral

Οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας που αφορά σκευάσματα της εταιρείας μας μπορεί επίσης να γίνει στην εταιρεία μας
Τηλεφωνικά

Τηλ. :+30 210 2883300 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Κιν.: 6978119205
Μέσω Φαξ: +30 2102883202
Μέσω e-mail: info@cana.gr