Προϊόντα

C-Sept™ PRO

Αλκοολούχο Διάλυμα
2% w/v χλωρεξιδίνη σε 76% v/v ισοπροπυλική αλκοόλη

Κατηγορία: Φαρμακευτικό σκεύασμα

Χαρακτηριστικά:
Το C-Sept™ PRO είναι ένα ευρέως φάσματος αντιμικροβιακό σκεύασμα (76% Ισοπροπυλική Αλκοόλη και 2% Διγλουκονική Χλωρεξιδίνη) ταχείας δράσης.

Χρησιµοποιείται τα Βιοκτόνα µε ασφαλή τρόπο.

∆ιαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση

C-Alc
Sol 2% CHG

Αλκοολούχο Διάλυμα 2%

2% w/v χλωρεξιδίνη σε 76% v/v ισοπροπυλική αλκοόλη

Κατηγορία: Bιοκτόνο

Χαρακτηριστικά: Το C-Alc Sol 2% CHG είναι ένα ευρέως φάσματος αντιμικροβιακό σκεύασμα (76% Ισοπροπυλική Αλκοόλη και 2% Διγλουκονική Χλωρεξιδίνη) ταχείας δράσης.

Χρησιµοποιείται τα Βιοκτόνα µε ασφαλή τρόπο.

∆ιαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση

C- Scrub
Wash 4% CHG

Αντισηπτικό σαπούνι για τα χέρια
χλωρεξιδίνη 4g/100ml (4% w/v)

Κατηγορία: Bιοκτόνο

Βιοκτόνο ελεγμένο με test ΕΝ 1276 & ΕΝ 1499.
Το C-Scrub Wash 4% είναι δραστικό έναντι gram+/- μικροβίων, ιών και μυκήτων με άμεση δράση (1 min).

bio-bebe

Relaunch 2024

Κατηγορία: Βρεφική διατροφή